Blog

Hoe overbrug je het gat tussen AS2 en AS4 communicatie en blijf je competitief?

Nu steeds meer industrieën de snelheid en de verbeterde beveiliging van het AS4 transportprotocol inzien, wordt dit protocol steeds meer de norm. Aangezien steeds meer overheidsinstellingen en olie- en gasleveranciers AS4 gebruiken – en andere industrieën niet achterblijven – lopen bedrijven in deze sectoren die nog steeds het AS2-protocol gebruiken tegen problemen aan. 

Hoe overbrug je het gat tussen AS2 en AS4 communicatie en blijf je competitief?

Nu steeds meer industrieën de snelheid en de verbeterde beveiliging van het AS4 transportprotocol inzien, wordt dit protocol steeds meer de norm. Na het succes van het e-SENS project dat AS4 verplicht maakte voor Europese gegevensuitwisseling, volgden al snel de olie- en gasindustrie en nu sluiten ook de luchtvaart- en gezondheidssector aan. Maar hoe blijven bedrijven die nog steeds AS2 gebruiken in verbinding met AS4-gebruikers?


Waarom AS4?

Eerder spraken we al over de potentie die AS4 heeft voor B2B-, B2C- en B2G-gegevensuitwisseling potentie die AS4 heeft voor B2B-, B2C- en B2G-gegevensuitwisseling. De snelheid ervan, de betrouwbaarheid, veiligheid, interoperabiliteit en de rijke ondersteuning voor metadata maken het een vrijwel onontkoombare keuze voor elektronische gegevensuitwisseling, zeker als het gaat om het uitwisselen van zeer gevoelige informatie (AVG).

Aangezien steeds meer overheidsinstellingen en olie- en gasleveranciers AS4 gebruiken – en andere industrieën niet achterblijven – lopen bedrijven in deze sectoren die nog steeds het AS2-protocol gebruiken tegen problemen aan. Onlangs nog maakte de Nederlandse Gasunie AS4-communicatie verplicht. Hierdoor moet elk bedrijf dat met de Nederlandse Gasunie zaken wil doen via AS4 communiceren.


Hoe overbrug je het gat?

Gelukkig betekent de verplichting van AS4 niet dat een zakenrelatie over is als je zelf nog AS2 gebruikt.

ECS zag het communicatie gat ontstaan en heeft daarom een manier ontwikkeld om de communicatie tussen AS2- en AS4-gebruikers te overbruggen. Voor kleine bedrijven kan het namelijk lastig zijn om bij te blijven met de nieuwe technieken en dus ook met de ontwikkelingen van AS4. Dit terwijl de grotere organisaties waarmee zij zaken doen het vaak veel sneller kunnen regelen. Door het gat te overbruggen kunnen AS2-gebruikers gewoon blijven communiceren met AS4-partners zonder dat er grote veranderingen in de infrastructuur of enorme investeringen in nieuwe technologie nodig zijn.

Als enige leverancier van een dergelijke service, hopen we dat hierdoor kleinere bedrijven nog steeds efficiënt kunnen blijven werken en communiceren met al hun partners. Door het gebruik van de AS2-AS4 ‘brug’ wordt AS2 berichtenverkeer van en naar zakenpartners automatisch geconverteerd naar AS4. Door hiermee de druk van veranderende protocollen weg te nemen en er dus vrijwel geen tijd en geld vrijgemaakt hoeft te worden om nieuwe technologie in te voeren, is het onboardingsproces snel en blijft de veiligheid gegarandeerd.


De 'brug' heeft zijn waarde al aangetoond

Ondertussen werkt de brug voor bedrijven die bezig zijn met de voorbereidingen naar de volgende stap. De AS2-AS4 brug ondersteunt nu al verschillende partners van de Nederlandse Gasunie, en helpt het Europees Grenswacht Agentschap Frontex met de beveiliging van berichtgeving tussen het internationale luchtvaart agentschap IATA en luchtvaartmaatschappijen. Na invoering en uitgebreid getest te zijn, blijkt de oplossing onmisbaar voor AS2-bedrijven die met AS4-partners communiceren.

Als uw bedrijf in de toekomst problemen verwacht met B2B-, – of B2G-communicatie dankzij de verschuiving naar het AS4 protocol, dan is er een oplossing. Met de X4Connect-oplossing van ECS, kunnen we het communicatiegat overbruggen en bedrijven laten blijven werken. Tijdens de overgang kan ECS ook een volledige AS4-implementatie op uw locatie faciliteren.

Meer weten over wat ECS voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.