Blog

Door deze 5 trends in de groothandel is soepele data uitwisseling nu nodig

De groothandel zit weer flink in de lift. Na een omzetdip door de coronamaatregelen hebben ondernemers weer vertrouwen in de tussenhandel. EDI of Electronic Data Interchange is een belangrijke mogelijkheid om efficiëntiewinst en dus concurrentievoordeel te behalen.

De groothandel zit weer flink in de lift. Na een omzetdip door de coronamaatregelen hebben ondernemers weer vertrouwen in de tussenhandel1. De sector heeft echter te maken met allerlei trends en ontwikkelingen waardoor digitaliseren belangrijker is dan ooit. EDI of Electronic Data Interchange is een belangrijke mogelijkheid om efficiëntiewinst en dus concurrentievoordeel te behalen.


Hoewel de omzet ook in vergelijking met 2019 stijgt, zijn er wat de vooruitzichten betreft nog onderlinge verschillen tussen groothandels. Zo doen sectoren die in 2020 fors gegroeid zijn (zoals food) het in 2021 minder goed, terwijl voor kleding en schoenen het omgekeerde geldt2. Toch zijn er wel een paar algemene tendensen.


De belangrijkste trends en ontwikkelingen in de groothandel van 2021:

 1. Door corona is de ketenafhankelijkheid blootgelegd: Fabrieken produceren met onderdelen afkomstig van wereldwijde toeleveranciers. Doordat landen op verschillende momenten lockdown maatregelen versoepelden, kwam de productie niet volledig op gang waardoor grote vertraging in levertijden is ontstaan3. Daarnaast stijgen prijzen voor een container vanuit China explosief. Daarom wordt nu weer nagedacht over vereenvoudiging van de supply chain en terugkeer van productie naar Europa.
 2. De opkomst van online platformen: groothandels vergroten hun verkoopkansen door online te bemiddelen tussen een aanbieder en een gebruiker van een dienst. De uitdaging ligt hierbij in het creëren van vraag en het op tijd leveren van producten4.
 3. Verschuiving van B2B verkoop naar D2C (direct to consumer). Nike is een bekend voorbeeld van een fabrikant die direct aan de consument ging leveren5. Dit dwingt groothandels ertoe meer samen te werken, zich meer op kansrijke niches te richten en slimmer te werken (door digitaliseren)6.
 4. Meer roep om transparantie in de keten: eindgebruikers verlangen duidelijkheid over een product. Ze willen zeker weten dat de productie milieuvriendelijk is en bijdraagt aan het welzijn van de makers7. Digitalisering speelt ook hier weer een belangrijke rol, want een groothandel moet deze informatie kunnen ophalen en zichtbaar maken. Albert Heijn maakt bijvoorbeeld gebruik van blockchain om elke stap in de jus d’orangeketen traceerbaar te maken: van sinaasappel tot schap8.
 5. Big Data is steeds belangrijker: ERP-systemen van groothandels bevatten een schat aan informatie over klanten. Gecombineerd met data uit andere bronnen zoals het weerbericht en informatie over prijsschommelingen, doet een algoritme voorspellingen over de vraag9. Dat biedt kansen om de keten efficiënter in te richten.


Versnel digitale transformatie met EDI

Een merkonafhankelijk dataplatform of EDI (Electronic Data Interchange) systeem is de oplossing die digitale transformatie in een stroomversnelling brengt. Data uit systemen die verschillende formaten gebruiken, komt dan op één plek beschikbaar en wordt getransformeerd naar een standaardtaal. Zo is een compleet (klant)beeld samen te stellen. Alle data is bruikbaar voor diepgaande analyse en om vraag te voorspellen. 

Doordat het platform systemen direct met elkaar laat praten ongeacht de taal, maken groothandels een grote efficiëntieslag:

 • De papieren wereld van inkooporders, facturen en pakbonnen verdwijnt omdat uitwisseling grotendeels automatisch plaatsvindt; 
 • De kans op (tik)fouten neemt af;
 • Werkprocessen verlopen sneller. Denk aan het op tijd beschikbaar hebben van transport, het klaarzetten van producten in een magazijn of de administratieve en financiële afhandeling van een order.

Een EDI-partner kan alle werk uit handen nemen rondom installatie en integratie van applicaties. Ook taken op het gebied van onderhoud en beheer kan een partner overnemen. Wie het platform afneemt ‘as a service’ hoeft bovendien geen grote investering vooraf te doen maar kan direct instappen en is altijd verzekerd van het gebruik van de nieuwste techniek. Dat maakt groothandels toekomstbestendig en wendbaar.


Denkt u dat een digitale transformatie u helpt uw kosten te verlagen, en tegelijkertijd uw klanttevredenheid verhoogt? Neem dan vandaag nog contact met ons op om uit te vinden hoe u dat voor elkaar krijgt.


Bronnen:

 1. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/36/omzet-groothandel-ruim-26-procent-hoger-in-tweede-kwartaal-2021
 2. https://www.rabobank.nl/kennis/d011195760-detail-en-groothandel-inspelen-op-trends-creeert-kansen
 3. https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/detailhandel/trends-trade-en-retail-groothandel.html
 4. https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/detailhandel/trends-trade-en-retail-groothandel-platformen.html
 5. https://twinklemagazine.nl/2020/09/van-b2b-naar-d2c/index.xml
 6. https://www.rabobank.nl/kennis/d011195760-detail-en-groothandel-inspelen-op-trends-creeert-kansen
 7. https://www.the-future-of-commerce.com/2021/05/20/big-data-demands-ethical-data-marketing-cdp-for-better-data/
 8. https://nieuws.ah.nl/albert-heijn-en-refresco-maken-sinaasappelsapketen-transparant/
 9. https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/detailhandel/trends-trade-en-retail-groothandel-data.html