Blog

Veilige datacommunicatie in de zorg: hoe EDI apothekers helpt innoveren

In deze blog leest u meer over hoe elektronische documentenuitwisseling helpt dienstverlening te verbeteren.

Veilige datacommunicatie in de zorg: hoe EDI apothekers helpt innoveren

De apothekerswereld loopt van oudsher voorop in automatisering. De computer deed al in de jaren zeventig zijn intrede voor zaken als medicijnbewaking (kan deze patiënt dit middel veilig innemen?) en de registratie van patiëntgegevens. In deze tijd, waarin apotheken te maken hebben met schaalvergroting en minimale marges, is digitalisering belangrijker dan ooit. Bijvoorbeeld om aan de verwachtingen van patiënten en leveranciers te voldoen, die erop rekenen dat ze bestellingen en betalingen elektronisch af kunnen handelen. In deze blog leest u meer over hoe elektronische documentenuitwisseling helpt dienstverlening te verbeteren.

Apotheken verstrekken geneesmiddelen en begeleiden en adviseren patiënten, bijvoorbeeld over medicatieveiligheid en preventie. De laatste jaren staan prijzen van medicijnen onder druk. Apothekers hebben het daardoor moeilijk, ook al groeit de vraag naar medicatie door vergrijzing en toename van chronische ziektes. Het aantal apotheken neemt af en de vestigingen die overblijven bedienen steeds meer mensen.

Innoveren is een manier om beter te presteren. De farmaceutische wereld introduceert bijvoorbeeld e-health-toepassingen, onder meer om patiënten digitaal inzicht te geven in hun medicatiehistorie. Ook worden er diensten ingevoerd die het de patiënt makkelijker maken zoals webshops en 24-uurs-medicijnautomaten.


Gebrekkige integratie struikelblok voor efficiënte data-uitwisseling

Ondanks alle digitalisering is het voor veel apothekers nog lastig om efficiënt elektronische gegevens uit te wisselen met collega’s, huisartsen, ziekenhuizen en leveranciers. Dat komt doordat systemen beperkt of helemaal niet gekoppeld zijn. Daardoor zijn apothekers aangewezen op het gebruik van fax of mail en worden veel gegevens met de hand overgezet van het ene naar het andere systeem. Dat is niet alleen omslachtig maar ook foutgevoelig.

De oplossing hiervoor is elektronische documentenuitwisseling (EDI). Daarmee is het mogelijk om systemen als een geheel te laten werken, wat het versturen en ontvangen van berichten makkelijk maakt. Denk aan recepten van de huisarts, brieven van specialisten of laboratoriumuitslagen. En distribiteurs van verpakte geneesmiddelen leveren 24/7, maar verlangen wel dat bestellingen via het online ordersysteem worden gedaan.


Neem afscheid van foutgevoelige wereld met X4Connect

ECS International is een partner die EDI als service biedt. Dat betekent dat alle zorgen rondom de elektronische uitwisseling van data uit handen worden genomen. De managed-service die ECS hiervoor gebruikt is X4Connect. Een cloud-gebaseerd integratieplatform, dat data omzet naar ieder gewenst formaat. Systemen die allemaal verschillende bestandsformaten kennen, gaan daardoor elkaars taal spreken. Er is een eenmalige opzet aan beide kanten voor nodig (bijvoorbeeld bij de apotheek en medicijnenleverancier), maar daarna kan al binnen twee uur afscheid worden genomen van faxen en printen.

Gestroomlijnde communicatie scheelt veel tijd en kosten en biedt allerlei nieuwe mogelijkheden. Door bijvoorbeeld de kassa te verbinden met het bestelsysteem, wordt het mogelijk om zodra een product uitverkocht dreigt te raken, automatisch een nieuwe order te plaatsen.

Doordat de leverancier de order direct in zijn systemen kan inlezen, kan deze sneller processen in werking stellen die nodig zijn voor tijdige levering. Dat biedt ook kansen voor optimalisatie van voorraadbeheer.

Verder kan afhandeling van processen rond een bestelling geautomatiseerd plaatsvinden met de oplossingen van ECS. Denk aan bevestiging van verzending, administratie, facturering en betaling. Mede vanwege het schaalbare karakter is X4Connect een toekomstbestendige oplossing. ECS beschikt over ervaren experts, die kunnen helpen met advies, implementatie, beheer en onderhoud. Zo helpen ze u een efficiencyslag te maken die voor zorgt voor meer klanttevredenheid.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van X4Connect? Bekijk dan onze X4Connect pagina of neem contact met ons op.