Blog

ECS behaalt ISO 27001 Certificaat!

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Organisaties krijgen bijna dagelijks te maken met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. Daarom is ECS blij om te vermelden dat wij ons ISO 27001 certificaat hebben behaald en daarmee een garantie afgeven dat uw gevoelige data bij ons veilig is en veilig wordt verwerkt. 

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Organisaties zoals ECS krijgen bijna dagelijks te maken met vertrouwelijke en privacygevoelige informatie. Het is essentieel dat deze informatie niet op straat komt te liggen en daarom zijn wij genoodzaakt om waardevolle bedrijfsinformatie veilig te stellen en privacy te beschermen. Om aan te tonen dat er binnen onze organisatie serieus met informatiebeveiliging wordt omgegaan en de nodige maatregelen worden getroffen, zijn het traject ingegaan om het ISO 27001 certificaat te behalen. En dit is gelukt!


Wat is ISO 27001?

De ISO 27001 norm (officieel ISO/IEC 27001) is een internationaal erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Het is nog altijd de snelst groeiende norm van dit moment. In de norm staat beschreven hoe wij als organisatie informatiebeveiliging procesmatig in kunnen richten. Door het behalen van een ISO 27001 certificering maken wij als organisatie aantoonbaar dat wij voldoen aan alle eisen en dat we maatregelen hebben getroffen tegen informatiebeveiligingsrisico’s. In andere woorden, de informatiebeveiliging binnen onze organisatie is op orde.


Waarom ISO 27001 en wat betekent dit voor u?

ISO 27001 is geen doel op zich, maar een middel waarmee wij de buitenwereld willen laten zien alle risico’s op het gebied van informatiebeveiliging onder controle te hebben. Maar waarom is dat zo belangrijk voor ons en eigenlijk ook voor u?:

  1. Wij voldoen aan de eisen van u en andere (potentiële) klanten - Zoals gezegd wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. Ook onze klanten en prospects stellen daarom steeds strengere eisen aan de omgang met hun gegevens. Vanzelfsprekend wilt u voorkomen dat uw vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen en dat er daarom zorgvuldig om wordt gegaan met uw gegevens. Een ISO 27001 certificaat is het objectieve en onafhankelijke bewijs waarmee wij als organisatie aantonen serieus en structureel bezig te zijn met informatiebeveiliging. Uw vertrouwelijke informatie is bij ons veilig.
  2. Het tilt onze organisatie naar een hoger niveau - Een ISO 27001 certificering is niet alleen een pluspunt richting onze klanten, maar ook ondersteunend aan onze organisatie:
  3. We houden ons beleid en onze procedures tegen het licht;
  4. Het helpt ons bij het behalen van onze bedrijfsdoelen;
  5. We zijn in staat om u beter van dienst te zijn;
  6. Door het opzetten van een managementsysteem en het inregelen van een continu verbeterproces geeft ISO 27001 nog meer structuur aan onze organisatie en draagt het bij aan onze groei;
  7. Beschermt ons imago, maar ook die van onze klanten - Doordat wij doorlopend aan de slag zijn met het treffen van maatregelen om de risico’s die informatiebeveiliging met zich meebrengt te verminderen, is er minder kans op incidenten. Dit is onze proactieve aanpak om beveiligingsrisico’s onder controle krijgen en te houden, in plaats van reactief te werk gaat. Daardoor wordt de kans op reputatieschade aanzienlijk verkleind en omdat uw vertrouwelijke informatie bij ons veilig is heeft dat ook een positieve impact op uw imago.
  8. Voldoen aan Europese wet- en regelgeving - Als organisatie hebben we te maken met veel wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Zowel op nationaal als Europees niveau. Door middel van het behalen van een ISO 27001 certificaat hebben wij geborgd dat ECS International de relevante wet- en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging naleeft, waaronder ook de AVG-wetgeving.


Conclusie

Bij ECS International waren wij al trots op onze werkwijze, diensten, producten en de veiligheid en gemak die wij onze klanten al konden garanderen. Nu wij het ISO 27001 certificaat hebben behaald is dat voor ons alleen maar een mooie bevestiging dat uw vertrouwelijke informatie bij ons veilig staat en ook veilig wordt verwerkt. Wilt u meer weten over onze veilige diensten en producten? Navigeer bovenin het menu om alle opties te bekijken en neem van daag nog contact met ons op.