Nieuws

Sneller van bestelling naar betaling door directe data-uitwisseling met ziekenhuisapotheek

Het merendeel van de Nederlandse ziekenhuisapothekers is aan aangesloten op ons X4Connect platform. Verbinding leggen met een door u gewenste ziekenhuisapotheker is daardoor geen kwestie van weken of maanden maar eerder van uren of hooguit dagen.

Sneller van bestelling naar betaling door directe data-uitwisseling met ziekenhuisapotheek

Het verwerken van een order van een ziekenhuisapotheek vergt vaak heel wat handelingen. Het overzetten van gegevens van het ene naar het andere systeem is een tijdrovend proces en de kans op fouten is aanzienlijk. Dit kan stukken efficiënter, door elektronische data uitwisseling (EDI). Orders komen dan rechtstreeks binnen in het ERP-systeem van de leverancier en facturen gaan automatisch retour. ECS International maakt EDI makkelijk met een hub waarop de meeste apothekers al aangesloten zijn. Het resultaat: snellere levering van medicijnen en betere zorg.

Ziekenhuizen hebben meestal twee apotheken. De mensen die er werken hebben een belangrijke taak: zij verstrekken medicijnen tijdens het verblijf van een patiënt in het ziekenhuis en denken mee over de beste toepassing van medicijnen. Maar als hun computersystemen niet goed in staat zijn om gegevens uit te wisselen met distributeurs, gaat veel kostbare tijd verloren tussen het moment van bestellen en leveren.


Veel handelingen betekent veel kans op fouten

In een dergelijke situatie komen orders vaak binnen via mail. Gegevens moeten vervolgens handmatig worden overgezet naar andere afdelingen. Tijdrovend werk, met grote kans op fouten. Dit kan ertoe leiden dat medicijnen te laat of helemaal niet op de plek van bestemming arriveren.

De hub van ECS International lost dit op door leveranciers in staat te stellen geautomatiseerd berichten uit te wisselen met ziekenhuisapothekers. Orders van deze apothekers belanden rechtstreeks in het ERP-systeem waarna zij automatisch facturen en pakbonnen ontvangen. ECS International zet voor dit dataverkeer platform X4Connect in. Het merendeel van de Nederlandse ziekenhuisapothekers is hier al op aangesloten. Dat komt doordat ECS al jaren partner is van farmaciereuzen als Sanofi, Teva en Brocacef. Verbinding leggen is daardoor geen kwestie van weken of maanden maar eerder van uren of hooguit dagen.


Hub maakt uitwisselen elektronisch berichtenverkeer eenvouding

De voordelen van geautomatiseerd berichten uitwisselen:

• Kostenbesparing

• Minder tijdrovend werk

• Minder kans op fouten

• Minder administratie en creditnota’s

Medewerkers kunnen door de hub dus meer tijd besteden aan wat echt belangrijk is, zoals verbeteren van bedrijfsprocessen en contact met klanten. Een ander belangrijk voordeel van deze optimalisering van het bestel- en factureringsproces is dat de kwaliteit van zorg toeneemt.

Wilt u meer weten over de impact van elektronische data uitwisseling? Lees dan de ervaringen van SanofiTEVA en Brocacef. Klik hier voor meer informatie over X4Connect of neem vrijblijvend contact met ons op:

T. +312295754331

E. ecsupdate@ecsinternational