Nieuws

CEO Ben Rinkel vertelt: Zelf dataconnecties opzetten of uitbesteden? iSHARE maakt het makkelijker.

ECS beschikt niet alleen over de kennis en ervaring, maar ook over de technologie om data te delen met handelspartners. De ontwikkelde iSHARE-connector maakt het bedrijven gemakkelijker.

Zelf dataconnecties opzetten of uitbesteden? iSHARE maakt het makkelijker.

ECS beschikt niet alleen over de kennis en ervaring, maar ook over de technologie om data te delen met handelspartners. Een speciaal ontwikkelde iSHARE-connector maakt het bedrijven gemakkelijker om zelf dataconnecties op te zetten. “Maar wat ze soms vergeten, is dat naast iSHARE ook nog andere afspraken moeten worden gemaakt”, vertelt CEO Ben Rinkel van ECS. Hij geeft een nadere toelichting op ICT & Logistiek.

Sinds 1 oktober is ECS International samen met UC Group, Portbase en Cargonaut verantwoordelijk voor de verdere adoptie van iSHARE. “Natuurlijk gaan we als ECS het afsprakenstelsel samen met de andere partijen actief promoten. Waar Portbase en Cargonaut erg sterk zijn rondom de zee- en luchthavens, zijn wij net als UC Group vooral ook actief in het achterland. Vanwege die sterke wortels in de logistiek ben ik ervan overtuigd dat we een extra impuls kunnen geven aan de verspreiding van iSHARE”, vertelt Rinkel. “Daarnaast zullen we de rol van helpdesk en supportdesk vervullen. Als bedrijven vragen hebben over de technische implementatie van iSHARE, kunnen we hen verder helpen.”


Nog steeds afspraken maken

ECS is expert in integratie van systemen en in veilige en snelle uitwisseling van data over het internet. Het bedrijf beschikt niet alleen over de kennis en ervaring op dat vlak, maar ook over de daarvoor benodigde technologie. In Europa is ECS de vertegenwoordiger van Cleo, een Amerikaanse leverancier van integratiesoftware. Ook Portbase maakt gebruik van deze technologie. “Het één gaat niet zonder het ander. Als de technologie niet goed geregeld is, stroomt ondanks alle gemaakte afspraken nog steeds geen data van het ene naar het andere bedrijf”, verklaart Rinkel.

iSHARE omvat afspraken over het vaststellen van de identiteit en authenticiteit van de partij waarmee een bedrijf data wil delen. iSHARE omschrijft ook hoe middels een autorisatieregister kan worden vastgelegd welke partij die data mag inzien en welke partij niet. “Maar wat mensen soms vergeten, is dat naast iSHARE nog steeds afspraken moeten worden gemaakt. Afspraken over het bestandsformaat waarin de data worden gedeeld en over de technologie die daarvoor wordt ingezet.”


iSHARE-connector

ECS weet wat wel en wat niet werkt. Als twee partijen bijvoorbeeld alleen de status van een order met elkaar willen delen, volstaat een koppeling via webservices of een API. Willen ze daarentegen de volledige inhoud van een container inclusief lotnummers, houdbaarheidsdata en andere cruciale gegevens met elkaar delen? “Dan is een API vaak minder geschikt en is een andere oplossing noodzakelijk. Wij zorgen voor realisatie van een oplossing die voldoet aan alle noodzakelijke voorwaarden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming”, legt Rinkel uit.

ECS heeft een iSHARE-connector ontwikkeld die bedrijven in staat stelt om eenvoudig data te delen conform het iSHARE-afsprakenstelsel. “Deze connector is in eerste instantie bestemd voor Machine-to-Machine communicatie: twee systemen die met elkaar contact zoeken om data uit te wisselen. Afhankelijk van de vraag uit de markt gaan we deze connector verder uitbouwen en andere connectoren ontwikkelen, bijvoorbeeld voor Human-to-Machine en Human-to-Human communicatie. Die vragen om hele andere procedures en dus ook om andere connectoren.”


Zelf doen of uitbesteden

Bedrijven kunnen zelf hun koppelingen met systemen van klanten, leveranciers en/of vervoerders iSHARE-approved maken, maar dat ook uitbesteden. “In dat eerste geval dienen bedrijven zelf afspraken te maken over de wijze waarop ze data willen delen. In het tweede geval kunnen wij dat verzorgen. Bedrijven kunnen de benodigde technologie zelf in huis halen, maar ook gebruik maken van een cloud-oplossing of een combinatie van beide”, legt Rinkel uit.

Welke optie bedrijven kiezen, hangt vaak af van het volume. Als het gaat om een koppeling met één klant of één vervoerder, is het vaak aantrekkelijker om een cloud-oplossing in te schakelen. Maar als het gaat om tientallen partners die wekelijks miljoenen datagegevens uitwisselen, wordt het aantrekkelijker om de technologie en de competenties in eigen huis te halen. “Maar bedrijven kunnen ook ervoor kiezen om de integraties met klanten zelf te verzorgen en die met vervoerders aan ons over te laten. En denk niet alleen aan de digitale communicatie met logistieke partners, maar ook die met banken, douaneautoriteiten, verzekeringsmaatschappijen of de Kamer van Koophandel”.


Geen omkijken naar

Als voorbeeld noemt Rinkel een farmaceutische producent die orders ontvangt van farmaceutische groothandels. “Die orders komen bij ons binnen via EDI. Wij zetten die automatisch om in het juiste bestandsformaat en plaatsen die direct in het ERP-systeem van de producent. Als de orders zijn verzonden, zorgen wij voor een bevestiging daarvan in de vorm van een EDI-bericht richting de groothandel. En dat doen we niet alleen met groothandels in Nederland, maar ook met groothandels in België, Frankrijk en Duitsland. Daar heeft die producent geen omkijken meer naar.”