VLProxy

Al in de middeleeuwen was bekend dat de poort de makkelijkste ingang voor een stad was. De balans moest dan ook gezocht worden tussen toegankelijkheid en veiligheid van de stad. Nu, in het digitale tijdperk, wordt nog steeds gezocht naar deze balans. Wanneer staat welke poort open, om toegang tot het netwerk te krijgen?

Cleo VLProxy werkt als een geautomatiseerde poortwachter die alleen geverifieerde relaties toegang verleent tot het netwerk. Deze controle wordt onder meer gedaan op basis van digitale certificaten en IP-adres validatie. Alleen wanneer de relatie wordt erkend, wordt de poort geopend en kunnen de gegevens door de interne firewall stromen naar Cleo VLTrader, Harmony of LexiCom op het interne netwerk. Ongeautoriseerde verbindingen worden afgesloten nog voordat ze kans krijgen de VLProxy te passeren.

Firewalls zijn een belangrijk onderdeel van de beveiliging van (bedrijfs-)netwerken. Maar wat gebeurt er tussen de interne- en externe firewall van een organisatie? Dit gebied, wat vaak over het hoofd wordt gezien, heet “Demilitarized Zone” (DMZ). In dit domein zorgt Cleo VLProxy voor extra veiligheid bij digitale communicatie met leveranciers, klanten en partners.

VLProxy wordt standaard meegeleverd met Cleo VLTrader en Harmony, en is als extra module in te zetten voor Cleo LexiCom.

Neem contact op met ECS International voor de veiligheid die VLProxy uw infrastructuur kan bieden.