Privacy Statement

Disclaimer/Privacy statement

Disclaimer

ECS International bv biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel. ECS International bv zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van ECS International bv.

Privacy statement

Reikwijdte en acceptatie

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijfsprocessen in ECS International bv (hierna te noemen ECS) en op alle ECS websites, -domeinen, -filialen, cloudservices en -communities alsook op ECS International bv-merkwebsites (ECS International bv-sites). Service specifieke bijlagen zijn te vinden in de Servicevoorwaarden, gegevensverwerkingsovereenkomsten of gelijkwaardige informatie voor de specifieke dienst in kwestie.

De Privacyverklaring verschaft informatie over gegevensverwerking door ECS wanneer ECS het doel en de middelen van de verwerking bepaalt (ECS treedt op als gegevensbeheerder). Het biedt ook informatie over gegevensverwerking door ECS namens onze klanten op basis van hun instructies (de klant als gegevensbeheerder en ECS als gegevensverwerker).
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u als persoon kunnen identificeren, zoals een e-mailadres, straatadres of telefoonnummer, enz.. Verwerking van uw (zakelijke) persoonlijke gegevens is noodzakelijk om onze klanten van dienst te kunnen zijn. Gebruik ECS Sites of onze services alstublieft niet als u niet akkoord gaat met hoe wij persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wiens gegevens verwerken we

ECS verwerkt persoonsgegevens gegevens over contactpersonen of softwaregebruikers van onze klanten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens over personen van potentiële klanten (leads) die ons benaderen via ECS Sites of andere kanalen. Onze verklaring hierover is te vinden in het gedeelte over de gegevensbeheerder.
We verwerken ook gegevens namens onze klanten waarover de klant de controle heeft. Onze verklaring hierover is te vinden in het gedeelte over de gegevensverwerker.

ECS als gegevensbeheerder

Wanneer ECS (of haar bedrijven) het doel en de middelen bepaalt om uw persoonlijke gegevens te verwerken, fungeert dit bedrijf als gegevensbeheerder. Dit omvat scenario’s waarin ECS persoonlijke gegevens verzamelt in de context van het feit dat u een werkzoekende bent, klant bent, of dat u een vertegenwoordiger bent voor een klant of lead, of wanneer u van gebruiker
bent van onze oplossingen.

Waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken

Over klantcontacten en softwaregebruikers

Om onze klantenrelaties in het algemeen te beheren en om aan onze klantverplichtingen te voldoen, heeft ECS informatie over u nodig in uw rol als klantcontactpersoon of gebruiker van een service. De doeleinden van het verwerken van deze persoonlijke gegevens zijn:

 • Verkoop- en contractproces uitvoeren naar klanten
 • Verstrekken van aanbiedingen van producten en diensten aan klanten
 • Uitvoeren van leveringen in overeenstemming met gemaakte afspraken met u of klanten
 • Ondersteuning bieden aan gebruikers van onze producten en diensten
 • Verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit, functionaliteit en gebruikerservaring van onze producten, diensten en ECS-sites
 • Detecteren, beperken en voorkomen van beveiligingsbedreigingen en uitvoeren van onderhoud en foutopsporing
 • Voorkomen van misbruik van onze producten en diensten
 • Verwerken van orders, facturatie, betalingen en andere financiële follow-up
 • Maken van interesseprofielen om relevante producten en diensten te promoten
 • Bedienen van gebruikersgemeenschappen om interactie tussen gebruikers en/of medewerkers van de producten en diensten van ECS op te leiden en/of mogelijk te maken.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Over het algemeen verzamelt ECS persoonlijke gegevens rechtstreeks van u of andere personen die aan onze klant zijn gekoppeld. Deze personen kunnen een manager of een collega zijn. Als de klant waar u voor werkt producten of diensten van ECS via een partnerbedrijf van ECS koopt, kunnen wij informatie over u van het partnerbedrijf ontvangen.
We zullen ook cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken wanneer u ECS-sites gebruikt en per e-mail met ons communiceren om uw ervaring met ECS en onze sites te optimaliseren. Zie de paragraaf over automatische gegevensverzamelingstools voor meer informatie over de werking van deze technologieën en uw rechten in deze context.
In sommige gevallen kunnen we ook informatie over u verzamelen uit andere bronnen. Deze bronnen kunnen externe aggregators van gegevens zijn, de marketingpartners van ECS, openbare bronnen of sociale netwerken van derden. ECS zal in staat zijn om persoonlijke gegevens over u verkregen uit één bron te combineren met gegevens verkregen van een andere bron. Dit geeft ons een compleet beeld van u, wat ons ook de mogelijkheid biedt om u op een relevantere manier van dienst te zijn met een grotere mate van personalisatie.

Instrumenten voor automatische gegevensverzameling

ECS gebruikt verschillende digitale volgtechnologieën om informatie te verzamelen over uw bewegingen op ECS-sites en bij de interactie met ons.

Cookies en pixeltags

Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks tekens die een unieke browser identificeren. Ze worden naar een computer gestuurd door website-exploitanten of door derden. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren, omdat dit door de meeste website-eigenaren wordt vereist om toegang tot hun sites te krijgen. U kunt echter mogelijk uw browserinstellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat uw browser cookies in het algemeen weigert, cookies van derden blokkeert of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Pixel-tags zijn scripts die worden uitgevoerd wanneer een gebruiker op een website terechtkomt of een e-mail opent. De pixel zelf is niet zichtbaar en kan alleen worden bekeken in de HTML van de site of e-mail. Het roept een toepassing op een server aan die ervoor zorgt dat een externe cookie naar uw computer wordt gedownload of registreert dat de e-mail is geopend.
Als u meer wilt weten over cookies en hoe ze werken, bezoekt u www.allaboutcookies.org.

Google-cookies en -technologieën

Google Analytics: deze cookie stelt ons in staat om informatie te zien over activiteiten van gebruikerswebsites, inclusief maar niet beperkt tot paginaweergaven, broncode en bestede tijd op een website. De informatie is gedepersonaliseerd en wordt weergegeven als getallen, wat betekent dat het niet kan worden herleid tot individuen. Dit zal helpen om uw privacy te beschermen. Met behulp van Google Analytics kunnen we zien welke inhoud populair is op onze websites en ernaar streven u meer te bieden van de dingen die u graag leest en bekijkt.
Remarketing van Google Analytics: plaatst cookies op uw computer, wat betekent dat Google u na het verlaten van onze website advertenties over ECS laat zien waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, op basis van uw eerdere gedrag op onze website. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.
Google AdWords: door Google AdWords-code te gebruiken, kunnen we zien welke pagina’s hebben geholpen bij het indienen van contactformulieren. Dit stelt ons in staat om ons betaalde zoekbudget beter te gebruiken. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.

Google Adwords Remarketing: plaatst cookies op uw computer, wat betekent dat Google u na het verlaten van onze website advertenties over ECS laat zien waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, op basis van uw eerdere gedrag op onze website. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.
U kunt voorkomen dat de door de Google-cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze Sites in de toekomst door Google wordt verzameld en verwerkt door de add-on Google Opt-out Browser voor uw huidige webbrowser te downloaden en installeren. Deze add-on is beschikbaar op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Facebook-cookies

Facebook-remarketing: de Facebook-pixelmarkering plaatst cookies op uw computer die een melding naar Facebook kunnen sturen en Facebook vertellen dat u de website heeft uitgecheckt. Vervolgens gaan wij ervan uit dat u interesse heeft voor ECS en de inhoud op deze site. Wanneer je Facebook bezoekt, zul je vervolgens worden blootgesteld aan informatie of worden toegevoegd met vergelijkbare inhoud. Gebruik uw privacy-instellingen op Facebook om blootstelling aan dergelijke marketing te beperken.

Wij gebruiken de volgende cookies ten behoeven van onze analytics en marketing automation:

 • _pk_id
 • _pk_ses
 • mautic_device_id
 • mtc_id
 • mtc_sid
 • mtm_consent
 • mtm_consent_removed

Welke persoonsgegevens we verwerken

Het type persoonlijke gegevens dat ECS over u verwerkt, kan zijn:

 • Basiscontactdetails zoals naam, adres, telefoonnummer en (zakelijke) e-mail.
 • Werkgelegenheidsinformatie zoals werkgever, titel, functie inclusief voorkeuren en interesses in professionele context
 • Feedback, opmerkingen of vragen over ECS of over onze producten en diensten
 • Foto’s of video’s van u opgenomen in onze gebouwen
 • Inhoud die u hebt geüpload, zoals foto’s, video- en printscreens.
 • Unieke gebruikersinformatie zoals login-ID, gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsvragen
 • Financiële bedrijfsinformatie zoals bankgegevens en geloofwaardigheid
 • Verkeersinformatie zoals verstrekt door uw webbrowser, zoals browsertype, apparaat, taal en het adres van de website waarvandaan u bent aangekomen en andere verkeersinformatie zoals IP-adres
 • Clickstream-gedrag en -beweging op ECS-sites en in onze producten en services
 • E-mailgedrag zoals welke e-mails van ECS u wanneer en op welke manier opent
 • Andere persoonlijke gegevens in uw profiel die u gratis hebt weggegeven op sociale netwerken van derden, zoals LinkedIn, enzovoort.

Als gegevensbeheerder verwerkt ECS geen gevoelige persoonlijke gegevens over u.

Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

Binnen de ECS International bv Group

Omdat ECS uit verschillende ondernemingen bestaat, is de kans groot dat een klant zaken doet met meer dan één onderneming van ECS. Het is belangrijk voor ons dat we de best mogelijke klantenservice en algehele ervaring bieden. Om een volledig overzicht en inzicht te behouden in welke klanten en contactpersonen relaties onderhouden met de verschillende bedrijven binnen de ECS Group, zullen we uw persoonlijke gegevens daarom delen met onze zusterondernemingen.

Buiten ECS Group

ECS kan uw persoonlijke gegevens ook delen met externe derde partijen in de volgende contexten:

Zakenpartners

ECS kan uw persoonlijke informatie delen met onze partners in het geval dit legitiem is vanuit een zakelijk perspectief en volgens de geldende privacywetgeving. Bijvoorbeeld als u namens uw werkgever een product of dienst koopt die ECS via een van onze partners levert. In dit verband kunnen ECS en onze partner persoonlijke gegevens delen om het product of de dienst aan de klant te kunnen leveren.

Overheidsinstanties

De politie en andere autoriteiten kunnen de overdracht van persoonlijke informatie eisen van ECS. In deze gevallen zal ECS de gegevens alleen overdragen als er een gerechtelijk bevel etc. is om dit te doen.

Fusies & Overname

In verband met fusies, overnames of afstoting van alle of delen van de bedrijfsactiviteiten van ECS, zal de overnemende entiteit, evenals haar consultants, toegang krijgen tot gegevens beheerd door de betrokken entiteiten / entiteiten van ECS en dit kan in sommige gevallen persoonlijke gegevens zijn. In dergelijke gevallen gaan externe partijen een NDA aan met ECS.

Uw rechten

Recht om af te zien van marketingcommunicatie

U hebt het recht om af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie van ECS en kan dit doen door:
(a) Volg de instructies voor opt-out in de relevante marketingcommunicatie,
(b) Contact met ons opnemen via e-mail op salesecs@ecsinternational.eu
Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, u nog steeds administratieve berichten van ECS kunt ontvangen, zoals orderbevestigingen en kennisgevingen die nodig zijn om uw account te beheren of de services die aan klanten worden geleverd.

Basis rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens door een overzicht te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken en mogelijk hebt u het recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht om ECS te verzoeken onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren.
Verder hebt u het recht ons te verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens en om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te weigeren overeenkomstig deze Privacyverklaring of andere service specifieke voorwaarden.

Gebruik salesecs@ecsinternational.eu om alle verzoeken in te dienen zoals vermeld in deze sectie.

Ten slotte hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

##Gegevensbeveiliging en retentie

Hoe we uw persoonlijke gegevens beveiligen

ECS neemt het vertrouwen dat u en onze klanten in ons stellen zeer serieus. ECS streeft naar het voorkomen van ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of andere afwijkende verwerking van persoonsgegevens. ECS draagt zorg voor de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die wij verwerken, handhaaft de integriteit van persoonsgegevens en waarborgt de beschikbaarheid ervan volgens de geldende privacywetgeving.

Als onderdeel van onze toezeggingen maken wij gebruik van redelijke en gepaste organisatorische, technische en fysieke procedures en maatregelen om de informatie die we verzamelen en verwerken te beschermen, rekening houdend met het type persoonlijke gegevens en het risico dat u en onze klanten lopen bij een inbreuk. Omdat root-causes voor inbreuken op de privacy hoogstwaarschijnlijk intern worden aangetroffen, zijn wij van mening dat het bouwen van een sterke bedrijfscultuur waar respect voor en bewustzijn rond privacy van onze medewerkers van fundamenteel belang zijn voor een rechtmatige verwerking en bescherming van uw gegevens De volgende maatregelen zijn van bijzonder belang in dit verband:

Organisatorisch

Met onze onderaannemers die gegevens verwerken in opdracht van ECS, wordt een verwerkovereenkomst gesloten.

Technisch

 • Persoonlijke gegevens worden overgedragen en opgeslagen in veilige en redundante werkomgevingen die alleen voor medewerkers van ECS en onderaannemers op basis van need-to-know toegankelijk zijn
 • Softwaregebruikers zijn verplicht om hun identiteit te verifiëren (bijvoorbeeld login-ID en wachtwoord) voordat ze toegang kunnen krijgen tot de aangeboden dienst of deze kunnen wijzigen.

Fysiek

 • Ons gebouw is beschermd door toegangscontroles en terreincontroles door derden.
 • In het gebouw zijn de ruimten waar dataopslag plaatsvindt voorzien van extra een toegangscontrole en zijn toegangsrechten beperkt.

Hoelang we uw persoonlijke gegevens opslaan

ECS zal uw persoonlijke gegevens alleen behouden zolang als nodig voor het aangegeven doel, terwijl we ook rekening houden met onze behoefte om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen en om te voldoen aan wettelijke vereisten onder de toepasselijke wetgeving.
Dit betekent dat ECS uw persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode kan bewaren nadat u en onze klant de laatste interactie met ons hebben gehad. Wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld niet langer nodig zijn, wissen we deze. We kunnen gegevens verwerken voor statistische doeleinden.

ECS als gegevensverwerker

ECS biedt veel verschillende diensten aan onze klanten. De meeste van onze services omvatten het verwerken van de gegevens van de klant. De doeleinden van de verwerking worden bepaald door onze klanten en niet door ECS die de klant de gegevensbeheerder maakt. ECS treedt in dergelijke gevallen op als gegevensverwerker en verwerkt de gegevens namens en in opdracht van de klant. De relatie tussen de Klant als gegevensbeheerder en ECS als gegevensverwerker hebben wij voor u vastgelegd in onze standaard Verwerkersovereenkomst en deze is opgenomen in onze algemene voorwaarden. U kunt de standaard verwerksovereenkomst hier kunt inzien en/of downloaden.

Verplichtingen van de klant en ECS International bv

Wanneer de Klant optreedt als gegevensbeheerder, moet de Klant (volgens de toepasselijke privacywetgeving), de juridische redenen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens waarborgen. Verder dient de klant de risico’s van betrokkenen te beoordelen en vast te stellen door hun persoonsgegevens te verwerken. Een ander belangrijk aspect van de taak van de klant als gegevensbeheerder is om te voldoen aan de informatieplicht ten aanzien van betrokkenen.

ECS is een natuurlijk onderdeel van de taken van de Klant als gegevensbeheerder, in die zin dat de diensten van ECS deel uitmaken van de verwerking van persoonlijke gegevens die de Klant moet garanderen dat deze voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving. Wanneer ECS persoonsgegevens namens haar klanten verwerkt, moeten wij dit doen in overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is op gegevensverwerkers.

Kortom, de Klant en ECS zijn verplicht om samen te werken om privacy voor betrokkenen te waarborgen. ECS zal de informatie verstrekken die noodzakelijk is voor de Klant om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

Onderaannemers en export van persoonlijke gegevens

ECS maakt gebruik van onderaannemers om persoonsgegevens te verwerken en kan uw of onze gegevens van klanten buiten de EU in dit opzicht exporteren. Deze onderaannemers zijn typisch verkopers van software, clouddiensten of andere IT (hosting) diensten.

Bij het gebruik van onderaannemers gaat ECS een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) aan met onderaannemers om uw privacyrechten te beschermen en onze verplichtingen jegens onze klanten na te komen. Wanneer onderaannemers zich buiten de EU bevinden, verzekert ECS de juridische gronden voor dergelijke internationale overdrachten namens u of onze klanten, hieronder door te vertrouwen op Privacy Shield (VS) of door de EU Modelclausules te gebruiken.

ECS vertrouwt op enkele externe strategische externe partijen om onze bedrijfsprocessen te ondersteunen en onze services te leveren. Een lijst van onze onderaannemers is op aanvraag beschikbaar.

In ieder geval bent u altijd welkom om een overzicht en meer gedetailleerde informatie over de onderaannemers van ECS aan te vragen, hieronder documentatie van rechtsgronden voor internationale overschrijvingen vermeld.

Wijzigingen in deze verklaring

Als we onze Privacyverklaring wijzigen, zullen we de herziene verklaring hier plaatsen, met een bijgewerkte revisiedatum. We moedigen u aan om de Verklaring regelmatig te bekijken. Als we belangrijke wijzigingen in onze Verklaring aanbrengen die onze privacy beleid wezenlijk wijzigen, kunnen we u ook op andere manieren informeren, zoals het verzenden van een e-mail of het plaatsen van een kennisgeving op onze bedrijfswebsite en / of social mediapagina’s voordat de wijzigingen van kracht worden.

De laatste update van deze privacyverklaring was 23 mei 2018.

Als u wilt dat wij uw toestemming vergeten, kunt u op deze knop klikken.