Privacy Policy

Disclaimer/Privacy statement

ECS International B.V. biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel. ECS International bv zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van ECS International bv.

Privacy statement

Via de website www.ecsinternational.eu van Electronic Commerce Solutions (ECS) International B.V., hierna te noemen “ECS”, worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt.

Welke Persoonsgegevens van jou verwerken wij?

De persoonsgegevens die ECS verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Met welk doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ECS verwerkt je persoonsgegevens om:

 • Te reageren op een vraag of verzoek
 • Je de nieuwsbrief te doen toekomen, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • Je sollicitatie in behandeling te nemen
 • Contact te hebben als dat voor de levering van onze diensten benodigd is
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ECS baseert de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang
 • Bij het sturen van de nieuwsbrief baseren we ons op de door jou gegeven toestemming
 • Bij een sollicitatie baseren we ons op de door jou gegeven toestemming
 • Bij het contact hebben in het kader van de levering van onze diensten baseren we ons op de uitvoering van een overeenkomst
 • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op deze wet- en regelgeving

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

ECS bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld:

 • Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd
 • Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren je persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de opt-out die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is. Schrijf je je uit dan worden jouw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief per direct verwijderd.
 • Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zo lang de sollicitatieprocedure loopt. Daar worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog 1 jaar te bewaren, omdat er wellicht binnenkort een nieuwe vacature beschikbaar komt. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens
 • Indien er sprake is van een overeenkomst voor de levering van onze diensten verwerken we jouw persoonsgegevens zo lang deze overeenkomst geldig is, en tot maximaal drie jaar na beëindiging van de overeenkomst;
 • Als we jouw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving bewaren we jouw persoonsgegevens zo lang als dat vanwege die wet- en regelgeving verplicht is.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

ECS verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@ecsinternational.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen om identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

ECS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@ecsinternational.eu.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens jonger dan 16 jaar?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ecsinternational.eu, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

ECS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch tussen zit.

Geldt bovenstaande ook voor websites van derden?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar www.ecsinternational.eu. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@ecsinternational.eu. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Instrumenten voor automatische gegevensverzameling

ECS gebruikt verschillende digitale volgtechnologieën om informatie te verzamelen over uw bewegingen op ECS-sites en bij de interactie met ons.

Gebruiken wij cookies?

De website ecsinternational.eu maakt gebruik van cookies. Met behulp van cookies kunt u snel en efficiënt onze website gebruiken. Ook zorgen cookies ervoor dat we uw surfgedrag op de website herkennen. Een voordeel van cookies is, dat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren.

Soms zijn cookies noodzakelijk, maar niet altijd. Zo maken we gebruik van functionele cookies die o.a. noodzakelijk zijn voor de werking van de website en analytische cookies.

We maken ook gebruik van cookies waarvoor uw toestemming is vereist. We verdelen het gebruik van cookies in twee categorieën.

Voor het intrekken van uw Cookie toestemming verwijzen wij u graag naar de knop onderaan deze pagina.

Cookie categoriën

Functioneel en analytisch

Functionele cookies zijn noodzakelijk en zorgen ervoor dat de website goed werkt. U hoeft dan bijvoorbeeld niet steeds uw inloggegevens in te vullen. Ook gebruiken wij functionele cookies voor het opsporen van misbruik van onze website en diensten, bijvoorbeeld door het registreren van een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen.

Met analytische cookies meten wij het bezoek aan onze website. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Ook kunnen wij zo de website verbeteren.

Voor onze functionele en analytische cookies worden IP-adressen verwerkt. De statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden. Voor functionele en analytische cookies hoeven wij u niet om toestemming te vragen.

Persoonlijk

Social Media Cookies

Bent u ingelogd op onze website, dan kunt u bepaalde artikelen en video’s delen met behulp van buttons via social media. Om ervoor te zorgen dat deze buttons werken, gebruiken wij cookies van verschillende social-mediapartijen. Voor het gebruik van deze cookies moeten wij u om toestemming vragen. Met de cookies kunnen deze partijen u herkennen op het moment dat u iets van onze website wilt delen.

Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De website van Electronic Commerce Solutions (ECS) International B.V. heeft hier geen invloed op. We zijn actief op de volgende social media: YouTube, LinkedIn en Twitter.

Advertentiecookies

Er zijn ook cookies die van andere partijen afkomstig zijn waarmee we u aanbiedingen en informatie laten zien die voor u interessant kunnen zijn. Met uw toestemming willen wij u op onze website en op de websites van derden graag informatie laten zien waar u echt wat aan heeft. Daarom proberen wij zo goed mogelijk in te schatten wat u interesseert en wat niet. Op basis van de pagina's die u bezoekt op onze website, krijgt u andere informatie te zien dan andere bezoekers. Hiermee maken wij onze website relevanter voor u.

Cookies en pixeltags

Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks tekens die een unieke browser identificeren. Ze worden naar een computer gestuurd door website-exploitanten of door derden. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren, omdat dit door de meeste website-eigenaren wordt vereist om toegang tot hun sites te krijgen. U kunt echter mogelijk uw browserinstellingen wijzigen om ervoor te zorgen dat uw browser cookies in het algemeen weigert, cookies van derden blokkeert of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Pixel-tags zijn scripts die worden uitgevoerd wanneer een gebruiker op een website terechtkomt of een e-mail opent. De pixel zelf is niet zichtbaar en kan alleen worden bekeken in de HTML van de site of e-mail. Het roept een toepassing op een server aan die ervoor zorgt dat een externe cookie naar uw computer wordt gedownload of registreert dat de e-mail is geopend.

Als u meer wilt weten over cookies en hoe ze werken, bezoekt u www.allaboutcookies.org.

Google-cookies en -technologieën

Google Analytics: deze cookie stelt ons in staat om informatie te zien over activiteiten van gebruikerswebsites, inclusief maar niet beperkt tot paginaweergaven, broncode en bestede tijd op een website. De informatie is gedepersonaliseerd en wordt weergegeven als getallen, wat betekent dat het niet kan worden herleid tot individuen. Dit zal helpen om uw privacy te beschermen. Met behulp van Google Analytics kunnen we zien welke inhoud populair is op onze websites en ernaar streven u meer te bieden van de dingen die u graag leest en bekijkt.

Remarketing van Google Analytics: plaatst cookies op uw computer, wat betekent dat Google u na het verlaten van onze website advertenties over ECS laat zien waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, op basis van uw eerdere gedrag op onze website. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.

Google AdWords: door Google AdWords-code te gebruiken, kunnen we zien welke pagina’s hebben geholpen bij het indienen van contactformulieren. Dit stelt ons in staat om ons betaalde zoekbudget beter te gebruiken. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.

Google Adwords Remarketing: plaatst cookies op uw computer, wat betekent dat Google u na het verlaten van onze website advertenties over ECS laat zien waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, op basis van uw eerdere gedrag op onze website. Deze informatie is niet persoonlijk identificeerbaar.

U kunt voorkomen dat de door de Google-cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze Sites in de toekomst door Google wordt verzameld en verwerkt door de add-on Google Opt-out Browser voor uw huidige webbrowser te downloaden en installeren. Deze add-on is beschikbaar op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook-cookies

Facebook-remarketing: de Facebook-pixelmarkering plaatst cookies op uw computer die een melding naar Facebook kunnen sturen en Facebook vertellen dat u de website heeft uitgecheckt. Vervolgens gaan wij ervan uit dat u interesse heeft voor ECS en de inhoud op deze site. Wanneer je Facebook bezoekt, zul je vervolgens worden blootgesteld aan informatie of worden toegevoegd met vergelijkbare inhoud. Gebruik uw privacy-instellingen op Facebook om blootstelling aan dergelijke marketing te beperken.

Wij gebruiken de volgende cookies ten behoeven van onze analytics en marketing automation:

 • _pk_id
 • _pk_ses
 • mautic_device_id
 • mtc_id
 • mtc_sid
 • mtm_consent
 • mtm_consent_removed

Toestemming voor Cookies

Deze cookie verklaring is van toepassing op alle websites binnen het domein van ecsinternational.eu. Dus bijvoorbeeld ook voor subdomein smart-integrations.eu. Als u alle cookies accepteert kunt u onze website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie van ons op onze website en op die van derden.

Wilt u niet dat Electronic Commerce Solutions (ECS) International B.V. cookies op uw computer plaatst? Dan past u uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ten slotte kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Niet akkoord gaan met cookies betekent niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet aangepast aan uw interesses en worden vaker herhaald. Weigert u de cookies via de browserinstellingen, dan kan het zijn dat u bij ieder website bezoek de vraag wordt gesteld of u cookies wilt accepteren.

Als u niet akkoord gaat met cookies, kunnen wij niet garanderen dat onze website honderd procent goed werkt.

Uw rechten

Recht om af te zien van marketingcommunicatie

U hebt het recht om af te zien van het ontvangen van marketingcommunicatie van ECS en kan dit doen door:

(a) Volg de instructies voor opt-out in de relevante marketingcommunicatie,

(b) Contact met ons opnemen via e-mail op ecsupdate@ecsinternational.eu

Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, u nog steeds administratieve berichten van ECS kunt ontvangen, zoals orderbevestigingen en kennisgevingen die nodig zijn om uw account te beheren of de services die aan klanten worden geleverd.

Basis rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens door een overzicht te vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken en mogelijk hebt u het recht op dataportabiliteit. U heeft ook het recht om ECS te verzoeken onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren.

Verder hebt u het recht ons te verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens en om onze verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te weigeren overeenkomstig deze Privacyverklaring of andere service specifieke voorwaarden.

Gebruik ecsupdate@ecsinternational.eu om alle verzoeken in te dienen zoals vermeld in deze sectie.

Ten slotte hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteiten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

ECS als gegevensverwerker

ECS biedt veel verschillende diensten aan onze klanten. De meeste van onze services omvatten het verwerken van de gegevens van de klant. De doeleinden van de verwerking worden bepaald door onze klanten en niet door ECS die de klant de gegevensbeheerder maakt. ECS treedt in dergelijke gevallen op als gegevensverwerker en verwerkt de gegevens namens en in opdracht van de klant. De relatie tussen de Klant als gegevensbeheerder en ECS als gegevensverwerker hebben wij voor u vastgelegd in onze standaard Verwerkersovereenkomst en deze is opgenomen in onze algemene voorwaarden. U kunt de standaard verwerksovereenkomst hier kunt inzien en/of downloaden.

Verplichtingen van de klant en ECS International bv

Wanneer de Klant optreedt als gegevensbeheerder, moet de Klant (volgens de toepasselijke privacywetgeving), de juridische redenen voor de verwerking van de persoonlijke gegevens waarborgen. Verder dient de klant de risico’s van betrokkenen te beoordelen en vast te stellen door hun persoonsgegevens te verwerken. Een ander belangrijk aspect van de taak van de klant als gegevensbeheerder is om te voldoen aan de informatieplicht ten aanzien van betrokkenen.

ECS is een natuurlijk onderdeel van de taken van de Klant als gegevensbeheerder, in die zin dat de diensten van ECS deel uitmaken van de verwerking van persoonlijke gegevens die de Klant moet garanderen dat deze voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving. Wanneer ECS persoonsgegevens namens haar klanten verwerkt, moeten wij dit doen in overeenstemming met de privacywetgeving die van toepassing is op gegevensverwerkers.

Kortom, de Klant en ECS zijn verplicht om samen te werken om privacy voor betrokkenen te waarborgen. ECS zal de informatie verstrekken die noodzakelijk is voor de Klant om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving.

Onderaannemers en export van persoonlijke gegevens

ECS maakt gebruik van onderaannemers om persoonsgegevens te verwerken en kan uw of onze gegevens van klanten buiten de EU in dit opzicht exporteren. Deze onderaannemers zijn typisch verkopers van software, clouddiensten of andere IT (hosting) diensten.

Bij het gebruik van onderaannemers gaat ECS een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) aan met onderaannemers om uw privacyrechten te beschermen en onze verplichtingen jegens onze klanten na te komen. Wanneer onderaannemers zich buiten de EU bevinden, verzekert ECS de juridische gronden voor dergelijke internationale overdrachten namens u of onze klanten, hieronder door te vertrouwen op Privacy Shield (VS) of door de EU Modelclausules te gebruiken.

ECS vertrouwt op enkele externe strategische externe partijen om onze bedrijfsprocessen te ondersteunen en onze services te leveren. Een lijst van onze onderaannemers is op aanvraag beschikbaar.

In ieder geval bent u altijd welkom om een overzicht en meer gedetailleerde informatie over de onderaannemers van ECS aan te vragen, hieronder documentatie van rechtsgronden voor internationale overschrijvingen vermeld.

Wijzigingen in deze verklaring

Als we onze Privacyverklaring wijzigen, zullen we de herziene verklaring hier plaatsen, met een bijgewerkte revisiedatum. We moedigen u aan om de Verklaring regelmatig te bekijken. Als we belangrijke wijzigingen in onze Verklaring aanbrengen die onze privacy beleid wezenlijk wijzigen, kunnen we u ook op andere manieren informeren, zoals het verzenden van een e-mail of het plaatsen van een kennisgeving op onze bedrijfswebsite en / of social mediapagina’s voordat de wijzigingen van kracht worden.

De laatste update van deze privacyverklaring was 18 juni 2021.

Wij plaatsen cookies, stel hier uw voorkeuren in.