iSHARE connector

ECS is internationale implementatiepartner van iSHARE sinds 2018.

ECS is de officiele helpdesk voor iSHARE implementatie support sinds 2019.

ECS is iSHARE gecertificeerd sinds 2020.

Wat kan ik met de iSHARE connector?

iSHARE in een notendop

Het iSHARE-afsprakenstelsel zorgt ervoor dat u als eigenaar van logistieke- en vrachtdata te allen tijde de zekerheid heeft dat uw data alleen wordt ontsloten aan organisaties die u vertrouwt, dat zij alleen zien wat u wilt dat ze zien en dat u altijd kunt besluiten om de toegang tot jouw data ook weer te stop te zetten.

Doordat binnen het iSHARE afsprakenstelsel ook wordt vastgelegd hoe u toegangsrechten kunt delegeren, kunnen organisaties straks ook data uitwisselen met organisaties die ze nu nog niet kennen. Deze afspraken worden gecommuniceerd via API’s tussen systemen en is gestandaardiseerd.

Met onze iSHARE connector wordt u een iSHARE participant en maakt u deel uit van het iSHARE afsprakenstelsel.

iSHARE uitgelegd door iSHARE partners en participanten.

iSHARE connector oplossingen voor logistieke belemmeringen

1. Bepaal als verlader van te voren welke specifieke data elementen in een transport document uw samenwerkende logistieke partijen mogen inzien.

2. Als verlader ontvangt u tijdig en accuraat informatie over de actuele status van een vracht wanneer er een container wordt gelost bij de terminal. Hiermee kunt u uw bedrijfsprocessen er kort op afstemmen.

3. Zonder te bellen of te mailen, kunt u de data opvragen over uw vracht van een vervoerder of terminal die normaal niet wordt vrijgegeven.

Voorbeeld: Autoriseren m.b.v digitale toegangsrechten over uw vracht aan ketenpartijen

1. Deel data met onderaannemers die noodzakelijk zijn om de transport opdracht van uw opdrachtgever te kunnen uitvoeren. Scherm af wat er wel en niet gezien mag worden op een gestandaardiseerde wijze.

2. Gebruik de juiste data van logistieke dienstverleners om uw processen als vervoerder te kunnen optimaliseren zodat u beter presteert voor uw opdrachtgevers.

Voorbeeld: Identificeren voor toegang tot vracht informatie bij ketenpartijen

1. Laat gebruikers van verschillende IT systemen op uw terrein gebruikmaken van dezelfde toegangsrecht, zodat u dat niet voor elke aparte IT systeem hoeft aan te maken.

2. Krijg specifieke data van vervoerders en verladers zonder heen en weer te bellen en mailen.

3. Deel de data die u beschikbaar wilt maken aan logistieke partners zodat ze hun processen optimaal kunnen inrichten, wanneer ze van uw logistieke dienstverlening gebruik maken. Als expediteur legt u vast welke specifieke delen van data uw partners mogen inzien en voor hoe lang. De partners hoeven u daarna niet telkens opnieuw meer te contacteren.

1. Deel data alsnog met onbekende logistieke partijen die wel iSHARE gecertificeerd zijn. Dit maakt de onbekende partij juridisch aansprakelijk. En alvorens ze het iSHARE stempel mogen dragen, is het bedrijf en bewindvoerders uitgebreid gecontroleerd op de juiste punten.

2. Krijg als terminal of sluis operator scheepsvaartdata van Rijkswaterstaat ruim van te voren zonder te hoeven bellen, informatie zoals; locatie van binnenvaartschepen, welke koers ze varen en of ze gevaarlijke stoffen vervoeren of niet.

3. Laat gebruikers van verschillende IT systemen op uw terrein gebruikmaken van dezelfde toegangsrechten, zodat u dat niet voor elk aparte IT systeem hoeft aan te maken.

4. Krijg ruim van te voren beschikking over data wanneer een vervoerder vracht komt ophalen, en welke vervoerder dit zal worden.

Voorbeeld: Authenticeren van vervoerders tot vracht data behorende tot de verlader:

1. Met de iSHARE connector kunnen verladers op uw platform bepalen welke vrachtdata er wordt gedeeld. Doordat de verlader nu met de iSHARE API  granulair data kan afschermen, is het mogelijk om deze data met de aangesloten vervoerders van uw platform te delen. Zo verbetert iedereen zijn eigen logistieke dienstverlening en processen.

2. Weet van te voren welke vervoerders en andere partijen recht hebben tot specifieke delen van vracht data doordat de verlader dit heeft vastgelegd in een register.

Logistieke verbeterpunten

In de huidige situatie krijgt een verlader of expediteur informatie van een terminal over een specifieke container pas na het invoeren van verschillende gegevens, waaronder een pincode. Deze informatie is niet standaard voor hen of andere betrokken partijen beschikbaar omdat niet direct bekend is wie met wie informatie mag delen. Niet alleen levert dit veel handmatig werk op, maar partijen beschikken vaak pas laat over deze pincode. – European Container Terminals

Nomineren is de handeling waarbij de afhandelaar aangeeft (nomineert) welke expediteur de zending mag ophalen. Nu vindt die handeling pas plaats nadat een luchtvrachtzending is binnengekomen. De afhandelaar leidt uit de informatie van de luchtvaartmaatschappij de naam van de betreffende expediteur af. Scheidel: “Dat is nu nog een handmatig en foutgevoelig proces dat gebeurt op basis van de begeleidende papieren documenten. In sommige gevallen is dat nog steeds een proces waarbij een document in het postbakje van de expediteur wordt gelegd. Die expediteur weet pas wat hij moet doen als hij dat postbakje heeft geleegd. Kortom: een tijdrovend proces. – Luc Scheidel, Cargonaut

Waar we tegenaan lopen is het stacken van containers. Door tijdig over data van de vervolgmodaliteit te beschikken kunnen containers in de juiste stack worden gezet en kan rekening worden gehouden met de positie in de stack. Eenvoudig gezegd, de containers die als eerste weg moeten wil je niet helemaal onderin de stack hebben. Tijdige informatie komt de interne moves ten goede en dat scheelt enorm in de kosten. – APM Terminals.

Hoe ECS u gaat helpen

Om er zeker van te zijn dat u en uw toekomstige logistieke business partners veilig en vetrouwd data over vracht kunnen delen en beschermen dient iedereen iSHARE gecertificieerd te worden.

ECS staat u te hulp om samen door het iSHARE certificeringprocess te lopen. Wij zijn zelf ook iSHARE gecertificeerd, dus hebben de checklist voor u klaar liggen.

ECS zorgt ervoor dat uw huidige data stromen van uw ERP systemen worden geintegreerd met het iSHARE netwerk met behulp van onze iSHARE connector.

Heeft u geen data integratie tool, dan kunnen wij een betaalde of open-source data integratie tool aanbieden om toch met uw bestaande ERP systemen te kunnen communiceren.

Wij installeren de iSHARE koppeling op u locatie zodat uw aangesloten kan worden op het iSHARE netwerk.

Ongeacht of u voor de iSHARE connector on-premise of in de cloud kiest, met of zonder back-end integratie, wij blijven support leveren. Wij kunnen op locatie werken en/of remote.

 

iSHARE uitproberen?

Wellicht heeft u intresse gekregen om iSHARE in een pilot uit te proberen, om zo de voordelen ervan te evalueren. Dit is voor ECS een uitdaging die wij graag aannemen. Wij kunnen een test omgeving opzetten die u en uw logistieke partners koppelen aan het iSHARE netwerk.

iSHARE connector aanschaf opties

iSHARE connector on-premise

U heeft behoefte aan een data integratie software pakket on-premise.

De on-premise aanschaf optie is inclusief:

1. Het data integratie software pakket waarop de iSHARE connector is ontwikkeld.
2. De iSHARE connector, c.q koppeling zelf.
3. Installatie en configuratie van het data integratie software pakket en bijbehorende iSHARE connector.
4. Hulp bij het behalen van het iSHARE certificaat.

Voordelen:

1. Het data integratie software pakket biedt uw firma de mogelijkheden om zelf koppelingen te ontwikkelen met andere systemen d.m.v API’s en transformatie functies zodat u uw bedrijfsprocessen kunt automatiseren.
2. ECS is officieel reseller en implementatie partner van het Cleo Clarify data integratie software pakket in Europa, en biedt support.

iSHARE connector in de cloud

U heeft geen behoefte aan een data integratie software pakket on-premise, maar wilt wel op het iSHARE netwerk worden aangesloten zodat u met andere iSHARE deelnemers kunt communiceren.

De aanschaf optie voor de iSHARE connector in onze cloud is inclusief:

1. Semi-automatische integratie met uw vracht informatie database.
2. De technische API bevragingen en beantwoordingen die wij namens u zullen uitvoeren vanuit de cloud.
3. Leveren van vracht data in het door uw gewenste document formaat, bijvoorbeeld: excel, xml, edi, of via e-mail.

Voordelen:

1. Geen technische kennis nodig.
2. Op een simpele manier vrachtdata opvragen of toegangsrechten over vrachtdata plaatsen.
3. Geen investeringskosten, maar een lage instap abbonnementsprijs waarmee u flexibel kan meegroeien.

Veelgestelde vragen

Wie is iSHARE?

iSHARE is voortgekomen uit verschillende IT- en Logistieke partijen. Het is geïnitieerd door Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), het platform ter bevordering van data in de logistiek en is onderdeel van het Topsector Logistiek programma.

Wie is de eigenaar van iSHARE?

iSHARE heeft geen eigenaar, het is een stichting met 1 beheerder, namelijk Visma die er alleen voor zorgt dat logstieke partijen iSHARE gecertifcieerd kunnen worden; met technische en administratieve support. Daarnaast bepaalt iSHARE met alle iSHARE participanten de structuur van de API’s.

Alle iSHARE Deelnemers vormen samen de Council of Participants, het belangrijkste klankbord voor de foundation.

Deelnemers mogen verder experts afvaardigen naar werkgroepen en de Change Advisory Board om inhoudelijk bij te dragen aan de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel, zodat iSHARE niet alleen nu, maar ook in de toekomst voldoet aan de behoeftes van allerlei logistieke partijen.

Kan ECS mij helpen om iSHARE gecertifceerd te worden?

ECS is de officiele implementatie partner van iSHARE en wij kunnen uw organisatie bijstaan met technische implementatie support via telefoon, e-mail, of remote.

Moet ik mij inschrijven bij ECS?

Om deel te nemen met iSHARE hoeft u alleen gecertificeerd te zijn en daar helpt ECS u bij. Om daarna praktisch gebruik te maken van de voordelen van iSHARE levert ECS de iSHARE connector als on-premise of cloud oplossing.

iSHARE woordenboek

iSHARE foundation: onafhankelijke stichtingdie de methode van communiceren vastlegt zodat dit tussen logistieke partijen wordt gestandardiseerd. Bij de foundation is waar logistieke bedrijven zich aanmelden voor certificering.

API: het opvragen of plaatsen van data m.b.v bepaalde commando’s. Bijvoorbeeld: een API GET request call is hetzelfde als een internetpagina openen in je browser. Een API POST request call is hetzelfde als bijvoorbeeld een internetformulier verzenden.

Wij horen graag over uw logistieke uitdaging

Gebasseerd op uw keuze zullen wij eerst reageren via e-mail voor details.

Behoudt onze logistieke voorsprong

Het ontstaan van iSHARE

In 2016 kwam het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP), onderdeel van Topsector Logistiek om een initiatief te starten waarbij logistieke partijen meer controle hebben over hun data.

Het gebruik van iSHARE

Het gebruik van iSHARE uitgelegd in 2 minuten.

Partijen over iSHARE

Rijkswaterstaat ziet kansen om met iSHARE simpeler, veiliger en gecontroleerder lading-reisgegevens te delen tussen binnenvaartschippers en andere partijen: zoals een rederij, andere vaarwegbeheerder of binnenvaartterminal. Uitgangspunt hierbij is dat de schipper (of rederij waarvoor de schipper vaart) de eigenaar van de data is en volledige controle krijgt over welke gegevens wanneer en met wie gedeeld worden. Rijkswaterstaat is hierbij faciliterend aan schippers en diens logistieke partners.

Het belang van data delen door Paul Smits, directeur Financiën en Informatievoorziening van het Havenbedrijf Rotterdam

Als twee partijen conform iSHARE data uitwisselen, kunnen ze ervan op aan dat de andere partij inderdaad de partij is die ze zegt te zijn. Ook kunnen beide partijen erop vertrouwen dat data alleen gedeeld wordt met partijen die geautoriseerd zijn deze data te ontvangen. Zo wordt het ook mogelijk data door de keten heen te delen met álle partijen in de keten. Ook met tot dusver onbekenden. “Met iSHARE wordt data-uitwisseling ‘plug and play’: een stuksneller, eenvoudiger en goedkoper. De project- en transactiekosten gaan flink omlaag – AAD VEENMAN, Voorzitter van de Nederlandse Topsector Logistiek

Hoe meer partijen deze zelfde standaarden gebruiken, hoe groter het voordeel voor alle betrokkenen is. Naast het gemak van eenvoudig data delen met al bekende partijen, is een van de grote voordelen dat het veel makkelijker wordt om met nieuwe partijen te gaan samenwerken. Bij het samenwerken met een nieuwe, nog onbekende partij, of het inschakelen van een onderaannemer, is het daardoor niet meer nodig om nieuwe (tijd-en geldrovende) unieke koppelingen of afspraken te maken. Een belangrijk hulpmiddel om flexibel in te kunnen spelen op steeds snellere ontwikkelingen inde logistieke sector.

Historie van iSHARE

13-09-2016: het Neutraal Logistiek Informatie Platform, onderdeel van Topsector Logistiek geeft opdracht aan Innopay om het iSHARE concept uit te rollen.

iSHARE in 35 seconden

Uitleg iSHARE co-creatie proces

01-10-2016: Onder leiding van consultancybureau INNOPAY in samenwerking met vele logistieke partijen is er een start gemaakt met het opzetten van het iSHARE concept.

28-11-2016: De belangstelling voor iSHARE is groot bij Rijkswaterstaat, KLM Cargo, Portbase en Transfollow. Zij beginnen met het co-creatie proces. In een half jaar tijd ontwikkelen deelnemende partijen gezamenlijk met andere co-creatie deelnemers een concept voor het afsprakenstelsel. Dat doen ze door verschillende juridische, operationele, functionele en technische vraagstukken te beantwoorden die samenhangen met het ontwikkelen van een afsprakenstelsel. Vervolgens wordt het concept afsprakenstelsel door deelnemers getoetst in de praktijk in de Proof of Concepts.

22-05-2017: Met het Proof of Concept (POC) onderzoeken de co-creators van iSHARE of de eerste versie van iSHARE daadwerkelijk bijdraagt aan het oplossen van een specifiek vraagstuk.

Community platform Portbase en TransFollow toetsen in deze POC onder meer de werking van een belangrijke feature van iSHARE – de mogelijkheid om rechten te delegeren – bij het aanmaken van vrachtbrieven.

29-05-2017: In diverse werkgroepen hebben co-creatie partners met elkaar de inhoud van het juridisch kader van het afsprakenstelsel bediscussieerd en vastgesteld. Het juridisch kader beschrijft de juridische omgeving van het afsprakenstelsel, zoals de regelgeving die van belang is voor deelnemers aan iSHARE als zij data delen. Dat zijn bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de mededingswetgeving.

Ook beschrijft het welke zaken wel en niet door iSHARE worden geregeld, en waar deelnemers dus eventueel zelf aanvullende afspraken moeten maken als zij dat willen.

28-03-2018: Vanaf nu is het voor organisaties die actief zijn in de logistiek, mogelijk om iSHARE in gebruik te nemen. De lancering van het afsprakenstelsel waarmee iedereen met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier logistieke data kan delen – ook met partijen verderop in de keten – vond plaats tijdens het Jaarcongres van de Topsector Logistiek.

15-11-2018: Met de oprichting van iSHARE foundation is weer een stap gezet op weg naar drempelloos data delen in de logistiek. Logistieke partijen kunnen – door een overeenkomst aan te gaan met deze foundation-, toetreden tot het netwerk van vertrouwen dat gebaseerd is op het iSHARE afsprakenstelsel. 

Een partij die toetreedt, werkt volgens de afspraken van het stelsel. Daartoe integreert zij de API-specificaties in haar software – al dan niet met de hulp van een iSHARE Software- of Implementatiepartner – en toont daarbij aan te voldoen aan de afspraken van het stelsel. Om formeel toe te treden tekent zij een zogenaamde ‘Toetredingsovereenkomst’ met de iSHARE foundation.

De iSHARE foundation werkt onafhankelijk, transparant en zonder winstoogmerk. De foundation ziet onder andere toe op de naleving van de afspraken, beheert de processen die horen bij de toetreding en faciliteert verdere veranderingen in het stelsel. 

09-04-2019: Samen met negen andere organisaties uit diverse branches ondertekende iSHARE op 9 april jl. een intentieverklaring voor de vorming van een Datadeelcoalitie. Dit initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft als doel om concrete afspraken te maken om data delen tussen verschillende sectoren makkelijker te maken.
EZK heeft daarom het initiatief genomen om de geïnteresseerde datadeelinitiatieven, brancheverenigingen, bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen, zodat zij de Datadeelcoalitie kunnen vormen. EZK is geen onderdeel van de coalitie, maar werkt vooral faciliterend door partijen samen te brengen en te ondersteunen.

Partijen die de intentie verklaring hebben getekend: JoinData, iSHARE, SBR Nexus, GO FAIR, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, BDVC (Big Data Value Center), KPN, NEN, Visma Connect.

10-07-2019: De Topsector Logistiek heeft het beheer van het afsprakenstelsel iSHARE via de aanbesteding ‘iSHARE Adoptie en Beheer’ tot eind 2020 aan Visma Connect gegund.

iSHARE rollen uitgelegd met video's

Welke rollen zijn voor uw bedrijf beschikbaar in het iSHARE stelsel?

Hoe iSHARE het mogelijk maakt om een toegangsrecht te delegeren als verlader aan een vervoerder

Zonder en met iSHARE

Zonder iSHARE

Op maat gemaakte bilaterale verbindingen

Om data te delen zetten logistieke spelers traditioneel op maat gemaakte, bilaterale verbindingen op tussen henzelf en hun directe zakenrelaties.

 

Met iSHARE

Gestandardiseerde wijze van communicatie

iSHARE laat softwareoplossingen rechtstreeks met elkaar interacteren, op een afgesproken, eenvoudige manier die herbruikbaar is voor alle relaties waarbij de toegangsrechten over de data gedeeld worden, en niet de data zelf, want dat blijft altijd bij de bron.