Enterprise Data Integratie

Hoe zorgt u voor een optimale data integratie tussen uw bedrijfssystemen, mobiele devices, big data en cloud architecturen, uw (EDI) handelspartners en zelfs mensen? Om dit te kunnen realiseren heeft u een toekomstvast, veilige, betrouwbare en schaalbare enterprise data integratie oplossing nodig. Zo’n oplossing biedt u een krachtige combinatie van uitgebreide B2B integratiefunctionaliteit, een flexibele en schaalbare B2B gateway en eenvoudige systeemintegratie voor geautomatiseerde applicatie-tot-applicatie messaging. Dit platform stelt u in staat de integratie van Business to Business (B2Bi), cloud, applicaties en big data efficiënt, veilig en gecontroleerd te realiseren.

Toepassingsgebieden

B2B integratie
IT-afdelingen hebben een groeiende uitdaging om de business-to-business integratie (B2Bi) oplossingen te leveren waar hun organisatie behoefte aan heeft. Door een bestaande ‘spaghetti’ infrastructuur te vervangen door een moderne enterprise B2B integratie oplossing wordt de complexiteit gereduceerd, flexibiliteit vergroot en profiteert de organisatie van betrouwbare en efficiënte data-uitwisseling met business partners.

Cloud integratie
Slim gebruik van cloud computing kan bijdragen aan vergroting van uw concurrentiekracht en controle over IT-uitgaven. Cloud integratie ondersteunt uw bedrijfskritische B2B integratieprocessen in de cloud en samenwerking door middel van mobility en het delen van bestanden en documenten.

Big data integratie
Een enterprise integratieplatform met geïntegreerde big data ondersteuning stelt u in staat groeiende hoeveelheden informatie naadloos uit te wisselen met elke gewenste big data applicatie. Hierdoor bent u verzekerd van een hoge betrouwbaarheid, aansluiting bij de bedrijfsbehoefte en continuïteit van de integratieservice.

Applicatie integratie
Om nieuwe initiatieven te kunnen blijven ondersteunen heeft u behoefte aan een toekomstvaste applicatie integratie architectuur. Deze solide basis helpt u de operationele efficiency en klanttevredenheid te verhogen en de total cost of ownership (TCO) te verlagen.

Features en functies

Afhankelijk van de specifieke behoeften van uw organisatie biedt uw nieuwe enterprise integratieplatform de volgende features en functies.

Managed file transfer
Managed file transfer (MFT) oplossingen stellen organisaties in staat hun datastromen volledig te beveiligen, beheren en controleren. MFT staat voor een software of service die zorgt voor veilige data-uitwisseling van de ene naar de andere computer over een netwerk, bijvoorbeeld het internet. In wereld waar telkens meer informatie wordt uitgewisseld moet uw MFT oplossing veelgebruikte veilige internetprotocollen zoals AS2, AS3, AS4, OFTP/2, ebMS en sFTPs ondersteunen.

EDI
In een veranderende markt moet u uw EDI-integratie oplossing regelmatig evalueren en waar nodig moderniseren. Een moderne EDI-integratie oplossing stelt u in staat zowel legacy als moderne standaarden te verwerken en helpt u nieuwe integratieprocessen snel op te schalen.

High-speed data transfer
Vandaag de dag gebruiken veel bedrijven nog steeds traditionele protocollen over trage netwerken of fysieke devices voor het delen van grote bestanden. Met een high-speed data transfer is dat niet langer nodig; hiermee verzendt u veilig tot 7 GB data binnen 90 seconden.

Data transformatie
Er zijn veel verschillende standaarden wanneer het gaat om de uitwisseling van data, bijvoorbeeld EDI, XML, CSV, XLS, FF en database files. Om effectief samen te werken met businesspartners moet u meerdere bestandsformaten van meerdere bronnen snel en efficiënt kunnen integreren. Een effectieve data transformatie oplossing versnelt systeem- en applicatie-integratie, waardoor uw organisatie partners, systemen en applicaties tot 50% sneller kan integreren.

Additionele services
De hoeveelheden data die zowel binnen als buiten het bedrijfsnetwerk worden gedeeld zijn de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Onze X4Connect service is ontworpen voor elektronische documentuitwisseling en geïmplementeerd om te voldoen aan de behoeften van (internationale) bedrijven voor snelle, veilige en kostenbesparende uitwisseling van elektronische gegevens.

Meer weten over Enterprise Data Integratie
Wilt u al uw enterprise data veilig kunnen uitwisselen, transformeren, valideren en integreren? Neem dan contact met ons op voor een advies en oplossing op maat.

 Onze klanten

Impact
GNS
MultiDataSoft
HighJump
EnableU
Kyzen Global
Rozis
Integration Experts
Indra