Laat kosten dalen en klanttevredenheid stijgen door Digitale Transformatie

Lower Costs and Increase Customer Satisfaction with Digital Transformation
Er zijn velen redenen om een digitale transformatie te ondergaan. Waar het meest over gesproken wordt, is hoeveel het bijdraagt aan het vergroten van de klantervaring, met name als het gaat om hun aankoopproces zo snel mogelijk te laten verlopen én te bezorgen. Een ander winstpunt is de enorme kostenbesparing die een digitale transformatie uiteindelijk voortbrengt.

Uit recent onderzoek blijkt dat CFO’s voornamelijk geïnteresseerd zijn in het kostenbesparings-aspect van een digitale transformatie. Wat niet vergeten mag worden, is dat het er ook voor zorgt dat uw partners en klanten enorme verbeteringen zullen zien in de digitale samenwerking met uw bedrijf.

Hoe komt een kostenbesparing voort uit de digitale transformatie? Door veel van het traditionele werk van papier verplaatsen en handmatige data invoer te automatiseren, en u zo kosten op uitgebreide IT-teams kunt besparen. Deze IT-teams zijn namelijk niet langer nodig om uw gedateerde digitale strategie in de lucht te houden. Een digitale transformatie zorgt voor verandering op veel terreinen, dus ook op strategisch niveau en de manier van werken.

Dat betekent dat teams veranderen, net als het soort persoon dat nodig is om uw bedrijf operationeel te houden. Doordat veel onderdelen in het bedrijf gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden, zullen functieomschrijvingen veranderen, net als de focuspunten voor werknemers. In hetzelfde onderzoek van Onguard geven CFO’s dan ook aan dat ze verwachten dat met een digitale transformatie banen verloren zullen gaan, maar dat dat onderdeel is van de besparing.

Voorstanders zeggen dat werknemers zullen inzien dat een digitale transformatie van het bedrijf vooral meer plezier in hun werk gaat opleveren. De saaie en herhaaldelijke taken die ze nu vaak doen, worden overgenomen door een geautomatiseerde digitale oplossing. Daardoor krijgen ze meer tijd en ruimte om creatieve taken te doen.
Klanten – of dat nu handelsorganisaties zijn of consumenten – verwachten ook dat uw bedrijf steeds een hoger niveau van digitale aanwezigheid en efficiëntie laat zien. Degenen die dat kunnen leveren, zijn de bedrijven waarvan wij zien dat ze enorme stappen zetten en leider worden in hun respectievelijke branches. Dit alles leidt ertoe dat CFO’s meer en meer de kracht van een digitale transformatie op het veranderende bedrijfslandschap inzien.

Of het nu om kostenverlaging gaat of verhoging van de klanttevredenheid; de impact van een digitale transformatie is groot. En hoewel kostenverlaging de grootste drijfveer is, zal een investering in digitale transformatie uiteindelijk ook doorsijpelen naar uw klanten en handelspartners, doordat zij een verbeterde ervaring met uw digitaal getransformeerde organisatie krijgen.

Denkt u dat een digitale transformatie u helpt uw kosten te verlagen, en tegelijkertijd uw klanttevredenheid verhoogt? Neem dan vandaag nog contact met ons op om uit te vinden hoe u dat voor elkaar krijgt.

 

There are many reasons for undertaking the process of digital transformation. The one most talked about is how much it improves the customer experience, particularly when it comes to helping them spend quickly and receive their products just as fast. Another huge benefit is that it ultimately saves your company big when it comes to costs.

A recent survey by Onguard found that the majority of CFOs were mainly interested in the lower costs potential of investing in digital transformation. On the other hand, partners and customers will see big improvements in dealing with your company’s digital interface when you are working towards advancing this technology.

How does digital transformation decrease your costs? By automating much of the traditional paper shuffling, manual data entry and cutting down on the extensive IT teams that keep whatever outdated digital strategy that is in place working properly. Digital transformation is just that, a transformation in many ways, and it will indeed change the way your business operates from its very core.

This also means changing the teams and the people that are needed to operate your business and most CFOs also recognized the fact that digital transformation will result in a loss of jobs, but that is also part of reducing costs. As many aspects of your business are becoming digitized and automized, job descriptions will change and the jobs people themselves are able to focus on will change as well.

Many digital transformation advocates want employees to realize that digitally transforming a business will also likely increase their satisfaction at work. The mundane and repetitive tasks they may be used to dealing with will go to an automated digital solution and free them for more creative tasks. Your customers, whether they be trade organizations or retail shoppers, are beginning to demand higher and higher levels of digital presence and efficiency. Those who are delivering are the ones we see making huge leaps as leaders in their respective industries.

For CFOs the power of digital transformation to change the business landscape is becoming more and more clear. From lowering costs to increasing customer satisfaction, the impact is far reaching. While lowering costs may be the foremost thing on their minds, this investment in digitizing will inevitable trickle down to customers or trade partners and improve the experience with your digitally transformed business.

Do you think digital transformation could help lower your costs while also increasing customer satisfaction? Get in touch with us today to find out how to make it happen.