Bij ECS weet je waar je aan toe bent


“Het gaat niet alleen maar om het verkopen. Je bent echt een gesprekspartner. Je luistert naar de

klant en naar de pijnpunten. Vanuit daar ga je aan de slag om een zo goed mogelijke oplossing te
zoeken en te vinden.”

Dat is wat Mark Mazereeuw heeft gemerkt, sinds hij bij ECS International is komen werken. “Ik kom
uit de retail, waar je een korte klantrelatie hebt. Dat is wat consumenten ook willen. Maar ECS bouwt
echt een langdurige en persoonlijke relatie met de klant op. Die betrokkenheid zorgt dat we de beste
oplossingen kunnen bieden aan de klanten.”

Mark werkt sinds augustus op de binnendienst van ECS International. “Het was zeker wel wennen,
want de producten en diensten zijn heel anders dan dat ik gewend was. Ik werkte vooral met
hardware. Nu gaat het over software, dat is heel verschillend.” Het is ook een stuk ingewikkelder,
geeft Mark toe. “En technischer. Ik leer over de producten en diensten on the job. Daarnaast volg ik
nu een uitgebreide training over Managed File Transfer; over de mogelijkheden en de voordelen
ervan. Het is belangrijk dat je heel goed weet waar je over praat als je over oplossingen spreekt. Deze
training is daar belangrijk voor.”

Het helpt ook om de producten en diensten meer inzichtelijk te maken voor de klanten. “Het is soms
ingewikkelde materie, dat wil je duidelijk kunnen uitleggen. Dat is toch wel iets wat iedereen graag
wilt, zowel consumenten als mensen in het bedrijfsleven; dat de zaken begrijpelijk zijn. Dat zorgt ook
voor een betere relatie met je klant,” zegt Mark. “Je kunt dan zo veel beter in beeld krijgen wat de
pijnpunten zijn, hoe je die kunt aanpakken en zo op de beste manier van A naar B kunt komen.”

Die duidelijk taal en betrokkenheid bij ECS zijn voor Mark een paar van de redenen dat hij zich nu al
thuis voelt in zijn nieuwe werk. “Ik houd daar van. Niet alleen richting de klant, maar ook richting
mijzelf. Dan weet je waar je aan toe bent. Alleen zo kun je tot de beste oplossingen komen.”